یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

گروه صنعتی هوم کت با افتخار میزبان حضور گرم میهمانان و بازدیدکنندگان در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست در تاریخ 2 الی 5 مهر1396 بودند:هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.