مخازن صنعتیجستجوی دقیق تر

مقایسه کالا (0)


مخزن 100 لیتری پدال دار

مخزن 100 لیتری پدال دار

مخزن 100 لیتری پدال داراین مخزن برای استفاده در ادارات,سازمانها, مدارس و ... تولید شده است که دارای پدال برای حمل راحت تر و همپنین دستگیره برای هدایت ..

مخزن 100 لیتری چرخ دار

مخزن 100 لیتری چرخ دار

مخزن 100 لیتری چرخ دار این مخزن برای استفاده در ادارات,سازمانها, مدارس و ... تولید شده است که دارای چرخ برای حمل راحت تر و همپنین دستگیره برای هدایت ..

مخزن 120 لیتری پدال دار

مخزن 120 لیتری پدال دار

مخزن 120 لیتری پدال دار این مخزن برای استفاده در ادارات,سازمانها, مدارس و ... تولید شده است که دارای پدال برای حمل راحت تر و همپنین دستگیره برای هد..

مخزن 120 لیتری چرخ دار

مخزن 120 لیتری چرخ دار

مخزن 120 لیتری چرخ دار این مخزن برای استفاده در ادارات,سازمانها, مدارس و ... تولید شده است که دارای چرخ برای حمل راحت تر و همپنین دستگیره برای هدای..

مخزن 180 لیتری پدال دار

مخزن 180 لیتری پدال دار

مخزن 180 لیتری پدال داراین مخزن برای استفاده در ادارات,سازمانها, مدارس و ... تولید شده است که دارای پدال برای حمل راحت تر و همپنین دستگیره برای هدایت ..

مخزن 180 لیتری چرخ دار

مخزن 180 لیتری چرخ دار

مخزن 180 لیتری چرخ داراین مخزن برای استفاده در ادارات,سازمانها, مدارس و ... تولید شده است که دارای چرخ برای حمل راحت تر و همپنین دستگیره برای هدایت آس..

مخزن 240 لیتری پدال دار

مخزن 240 لیتری پدال دار

مخزن 240 لیتری پدال داراین مخزن برای استفاده در ادارات,سازمانها, مدارس و ... تولید شده است که دارای پدال برای حمل راحت تر و همپنین دستگیره برای هدایت ..

مخزن 240 لیتری چرخ دار

مخزن 240 لیتری چرخ دار

مخزن 240 لیتری چرخ داراین مخزن برای استفاده در ادارات,سازمانها, مدارس و ... تولید شده است که دارای چرخ برای حمل راحت تر و همپنین دستگیره برای هدایت آس..

مخزن 360 لیتری چرخ دار

مخزن 360 لیتری چرخ دار

مخزن 360 لیتری چرخ داراین مخزن برای استفاده در ادارات,سازمانها, مدارس و ... تولید شده است که دارای چرخ برای حمل راحت تر و همپنین دستگیره برای هدایت آس..

مخزن 50 لیتری گودبین  پدال دار

مخزن 50 لیتری گودبین پدال دار

مخزن 50 لیتری گودبین  پدال دار مخزن 50 لیتری گودبین پدال داراین مخزن برای استفاده در ادارات,سازمانها, مدارس و ... تولید شده است که بدون چرخ..

مخزن 50 لیتری گودبین ساده

مخزن 50 لیتری گودبین ساده

مخزن 50 لیتری گودبین سادهاین مخزن برای استفاده در ادارات,سازمانها, مدارس و ... تولید شده است که بدون چرخ و ثابت همپنین دستگیره برای هدایت آسان ظرف به ..

مخزن 60 لیتری ساده

مخزن 60 لیتری ساده

مخزن 60 لیتری ساده این مخزن برای استفاده در ادارات,سازمانها, مدارس و ... تولید شده است که بدون چرخ و ثابت همپنین دستگیره برای هدایت آسان ظرف به سمت..

مخزن 60 لیتری پدال دار

مخزن 60 لیتری پدال دار

مخزن 60 لیتری پدال دار این مخزن برای استفاده در ادارات,سازمانها, مدارس و ... تولید شده است که دارای پدال برای حمل راحت تر و همپنین دستگیره برای هدایت..

مخزن 60 لیتری چرخ دار

مخزن 60 لیتری چرخ دار

مخزن 60 لیتری چرخ داراین مخزن برای استفاده در ادارات,سازمانها, مدارس و ... تولید شده است که دارای چرخ برای حمل راحت تر و همپنین دستگیره برای هدایت آسا..

نمايش 1 تا 14 از 14 (1 صفحه)